III sesja Rady Gminy (15.04.2010)

Uchwała III/24/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010

Uchwała III/23/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała III/22/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę VIII/54/09 dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała III/21/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych