Uchwała II/20/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej...