Uchwała II/19/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego...