Uchwała II/15/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Ratajach