Uchwała I/8/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież