Uchwała I/7/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zacharzynie