Uchwała I/5/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę Nr X/70/08 dot. Planu Odnowy Miejscowości Podanin