Uchwała I/4/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nietuszkowo