Uchwała I/3/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa