Uchwała I/2/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek położonych w Milczu i Nietuszkowie