Uchwała I/13/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010