Uchwała I/12/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Gminą Miejską Chodzież, Gminą Chodzież, Gminą Budzyń, Gminą Margonin w sprawie utworzenia Straży Gminnej