Uchwała I/11/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych kościoła w Podaninie