Uchwała VIII/62/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie Budżetu Gminy Chodzież na rok 2010