Uchwała VIII/60/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009