Uchwała VIII/59/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe