Uchwała VIII/58/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu udzielania dotacji z Budżetu Gminy Chodzież dla niepublicznych szkół, przedszkoli...