Uchwała VIII/57/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Studzieniec