Uchwała VIII/53/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi