VIII sesja Rady Gminy (29.12.2009)

Uchwała VIII/62/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie Budżetu Gminy Chodzież na rok 2010

Uchwała VIII/61/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

Uchwała VIII/60/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009

Uchwała VIII/59/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe

Uchwała VIII/58/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu udzielania dotacji z Budżetu Gminy Chodzież dla niepublicznych szkół, przedszkoli...

Uchwała VIII/57/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Studzieniec

Uchwała VIII/56/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia Gminy Chodzież do Stowarzyszenia "Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski -Dolina Noteci"

Uchwała VIII/55/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały XI/93/07 dot. Gminnego Planu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież...

Uchwała VIII/54/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2010

Uchwała VIII/53/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi