Uchwała VII/51/09 Rady Gminy uchylająca Uchwałę Nr VI/51/04 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości