Uchwała VII/50/09 Rady Gminy uchylająca Uchwałę Nr I/11/05 w sprawie zwolnień dróg w podatku od nieruchomości