Uchwała VII/49/09 Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych