Uchwała VII/48/09 Rady Gminy w sprawie podatku od środków transportowych