Uchwała VII/47/09 Rady Gminy w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości