Uchwała VII/46/09 Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości