Uchwała VII/45/09 Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały XI/93/07 dot. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii