Uchwała VII/43/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/09 dot. kredytu długoterminowego