VII sesja Rady Gminy (28.10.2009)

Uchwała VII/52/09 Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

Uchwała VII/51/09 Rady Gminy uchylająca Uchwałę Nr VI/51/04 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała VII/50/09 Rady Gminy uchylająca Uchwałę Nr I/11/05 w sprawie zwolnień dróg w podatku od nieruchomości

Uchwała VII/49/09 Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała VII/48/09 Rady Gminy w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała VII/47/09 Rady Gminy w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

Uchwała VII/46/09 Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała VII/45/09 Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały XI/93/07 dot. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała VII/44/09 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę XI/86/08 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Uchwała VII/43/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/09 dot. kredytu długoterminowego