Uchwała VI/41/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym w Milczu Nr 67