Uchwała VI/40/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki położonej w obrębie wsi Rataje