Uchwała VI/39/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opinii o celowości budowy, modernizacji dróg z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych