Uchwała VI/38/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską w Chodzieży w sprawie przejęcia zarządzania droga gminną położoną w Ratajach stanowiącą przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej.