Uchwała VI/37/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zadania :"Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży"