VI sesja Rady Gminy (29.09.2009)

Uchwała VI/42/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

Uchwała VI/41/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym w Milczu Nr 67

Uchwała VI/40/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki położonej w obrębie wsi Rataje

Uchwała VI/39/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opinii o celowości budowy, modernizacji dróg z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Uchwała VI/38/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską w Chodzieży w sprawie przejęcia zarządzania droga gminną położoną w Ratajach stanowiącą przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej.

Uchwała VI/37/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zadania :"Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży"