V sesja Rady Gminy (14.08.2009)

Uchwała V/36/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała V/35/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2009

Uchwała V/34/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wysokości zobowiązania przekraczającego kwotę planu budżetu na rok 2009 na realizację zadań inwestycyjnych

Uchwała V/33/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego

Uchwała V/32/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała V/31/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podyższenia kapitału MWiK sp. z o.o. w Chodzieży