IV sesja Rady Gminy (26.06.2009)

Uchwała IV/30/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Stróżewicach.

Uchwała IV/29/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2009.

Uchwała IV/28/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała IV/27/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/08 Rady Gminy Ch-ż z dnia 27.03.2008r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Ch-ż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała IV/26/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała IV/25/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy.

Uchwała IV/24/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Chodzież.

Uchwała IV/23/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki położonej w Strzelęcinie.

Uchwała IV/22/09 Rada Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.