III sesja Rady Gminy (24.04.2009)

Uchwała III/21/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

Uchwała III/20/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy uliy dla terenów w miejscowości Studzieniec

Uchwała III/19/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Rataje

Uchwała III/18/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chodzież