I sesja Rady Gminy (12.02.2009)

Uchwała I/4/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

Uchwała I/3/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Uchwała I/2/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodno-kanalizacyjnych MWiK w Chodzieży na terenie Gminy Chodzież w latach 2009-2013

Uchwała I/1/09 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/58/07 w sprawie zbycia działek położonych w obrębie wsi Zacharzyn