XI sesja Rady Gminy (30.12.2008)

Uchwała X/90/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

Uchwała X/89/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2008

Uchwała X/88/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008

Uchwała X/87/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przeznaczenia umożonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała X/86/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2009

Uchwała X/85/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały dot. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2008-2013

Uchwała X/84/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chodzież na lata 2009-2020

Uchwała X/83/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/58/08 Rady Gminy w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży