VIII sesja Rady Gminy (30.10.2008)

Uchwała VIII/67/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym w Milczu nr 72 oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała VIII/66/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Uchwała VIII/65/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała VIII/64/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży

Uchwała VIII/63/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Chodzież

Uchwała VIII/62/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki położonej w obrębie wsi Milcz

Uchwała VIII/61/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej nr 3 w Zacharzynie

Uchwała VIII/60/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej nr 2 w Zacharzynie

Uchwała VIII/59/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej nr 1 w Zacharzynie

Uchwała VIII/58/08 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę NR III/19/06 z 28.06.2006r. dotyczy Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Uchwała VIII/57/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały nr XI/92/07 z 28.12.2007r. dotyczy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych