VII sesja Rady Gminy (30.09.2008)

Uchwała VII/56/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na 2008 rok

Uchwała VII/55/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała VII/54/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego tytułu

Uchwała VII/53/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opini o celowości budowy, modernizacji dróg z udziałem środków z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych

Uchwała VII/52/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały nr V/32/08 z 23.06.2008r. dotyczy wymiaru godzin dla nauczycieli