VI sesja Rady Gminy (05.09.2008)

Uchwała VI/51/08 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chodzież

Uchwała VI/50/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wydzierżawienia gruntów na okres powyżej trzech lat

Uchwała VI/49/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Strzelcach na okres powyżej trzech lat

Uchwała VI/48/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Uchwała VI/47/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy

Uchwała VI/46/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Podanin

Uchwała VI/45/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Zacharzyn

Uchwała VI/44/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Rataje

Uchwała VI/43/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulicy dla terenów w miejscowości Oleśnica

Uchwała VI/42/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Uchwała VI/41/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chodzież

Uchwała VI/40/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Nietuszkowie

Uchwała VI/39/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kamionce oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała VI/38/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie niodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Studzieńcu

Uchwała VI/37/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Nietuszkowie