V sesja Rady Gminy (27.06.2008)

Uchwała V/36/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Uchwała V/35/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała V/34/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chodzież za I półrocze.

Uchwała V/33/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała V/32/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki

Uchwała V/31/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjecia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chodzież na lata 2008-2011"

Uchwała V/30/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek położonych w Kamionce