IV secja Rady Gminy (30.05.2008)

Uchwała IV/29/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Uchwała IV/28/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Chodzież

Uchwała IV/27/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania

Uchwała IV/26/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Uchwała IV/25/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystapienia Gminy Mieścisko, Wapno, Margonin do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych