III sesja Rady Gminy (25.04.2008)

Uchwała III/24/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia Gminy Chodzież jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia pod nazwą "Dolina Noteci"

Uchwała III/23/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Uchwała III/22/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/89/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Chodzież

Uchwała III/21/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2007 Wójtowi Gminy Chodzież