II sesja Rady Gminy (27.03.2008)

Uchwała II/20/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjecia Planu Miejscowości Stróżewo

Uchwała II/19/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr I/1/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjecia Planu Miejscowości Milcz

Uchwała II/18/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Uchwała II/17/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Uchwała II/16/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców

Uchwała II/15/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały XI/92/07 Rady Gminy W Chodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2008

Uchwała II/14/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież działek położonych w Ratajach

Uchwała II/13/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nierucomości wchodzących w skałd Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Uchwała II/12/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjecia Planu Odnowy Miejscowości Podanin