I sesja Rady Gminy (06.02.2008)

Uchwała I/11/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych

Uchwała I/10/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego podwyższenia kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży

Uchwała I/9/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Chodzież

Uchwała I/8/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Uchwała I/7/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodno - kanalizacyjnych Miejskich Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży

Uchwała I/6/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmian do Uchwały X/83/07 w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków dla nauczycieli

Uchwała I/5/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w Szkołach i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chodzież

Uchwała I/4/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy osiedla dla terenów w miejscowości Studzieniec

Uchwała I/3/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia Gminy Chodzież jako członka wspierającego do Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Chodzieski"

Uchwała I/2/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprwie przyjecia Planu Odnowy miejscowości Stróżewo

Uchwała I/1/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprwie przyjecia Planu Odnowy miejscowości Milcz