I sesja Rady Gminy (06.02.2008)

Uchwała I/4/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy osiedla dla terenów w miejscowości Studzieniec