XI sesja Rady Gminy (28.12.07)

Uchwała Nr XI/94/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie budżetu gminy Chodzież na 2008 rok.

Uchwała Nr XI/93/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na 2008-2013.

Uchwała Nr XI/92/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2008.

Uchwała Nr XI/91/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr XI/90/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007.

Uchwała Nr XI/89/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Chodzież.

Uchwała Nr XI/88/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Studzieniec.

Uchwała Nr XI/87/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży.