X sesja Rady Gminy (04.12.07)

Uchwała Nr X/86/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzieżna rok 2007.

Uchwała Nr X/85/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w obrębie wsi Kamionka i Oleśnica.

Uchwała Nr X/84/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr X/83/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także w

Uchwała Nr X/82/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych Kościoła Parafialnego Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Stróżewie, objętego ochroną konserwatorską.

Uchwała Nr X/81/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała Nr X/80/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr X/79/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o skutkach jego niezlożenia.

Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych do wyborów uzupełniających kandydatach na ławników.